(2006-2008) Uit de oude doos

< Muziek uit/aan 


Deze fotoreportage bestaat uit opnames van diverse optredens op verschillende locaties. De bezetting van de muzikale leiding is in de loop van de laatste 4 jaren op meerdere plekken
 gewijzigd. Ook is er een aantal nieuwe leden bijgekomen en moesten we om diverse redenen van enkele leden afscheid nemen. Deze mutaties vindt je hier en daar terug in deze fotoreportage.Subpagina''s (1): (2008-08) Castle Fair Vorden