Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van shantykoor “De Stuwzangers”.
Tenzij uitdrukkelijk vermeld is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De webmaster/eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en shantykoor “De Stuwzangers” iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Op alle foto’s van deze website berust copyright. De foto’s zijn gemaakt door de redactie van deze website, maar er zijn ook andere bronnen voor foto’s. Er is getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

Artikelen
Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of shantykoor “De Stuwzangers”, of overeen te komen met de werkelijkheid.